Help mee

Vrijwiligers

De Stadstuin Harlingen floreert bij de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers.
Vrouwen en mannen steken samen de handen uit de mouwen. De ene heeft groene vingers, en de ander heeft dat niet maar wil wel graag helpen. Leren is altijd mogelijk!
Sommigen zie je op meerdere dagen in de week actief en anderen komen zo nu en dan.
In het voor- zomer- en naseizoen heeft de stadstuin de meeste behoefte aan handen.
De vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel tijd ie wil en kan werken in de Stadstuin. Het zou mooi zijn als per persoon zo’n 2 tot 4 uren per week werken in de stadstuin haalbaar is.
Als u heeft besloten vrijwilliger te worden dan maken we na uw melding graag een afspraak met u om u rond te leiden in de tuin. We bespreken welke taken in de tuin matchen met uw voorkeur, ervaring, interesse of leerbehoefte naast de generale taak van adoptie stukje schelpenpad. Uiteraard vertellen wij met welke principes wij de stadstuin ontwikkelen en onderhouden. 

Maandelijks wordt er een vrijwilligersbijeenkomst gehouden, dat een informatief, educatief en werk karakter heeft. We drinken koffie/thee en hebben een gezamenlijke eigen gemaakte lunch.

Aspirant vrijwilligers kunnen informatie inwinnen en zich aanmelden bij Nora Hougee, coördinator, M 06 83800815 of via e-mail info@stadstuinharlingen.nl